สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดกิจกรรม “ผ้าป่าสามัคคี  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย”

วันที่  11  กันยายน 2562  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอหนองบัวแดง  จัดกิจกรรม “โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย (ผ้าป่าสามัคคี)” โดยมีนายธนชน  มุทาพร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พร้อมด้วยนายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นำคณะบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง  ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีถวาย  ณ วัดป่าบ้านนายายคี  ต.บ้านโหล่น  อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ  ด้วยยอดเงินบริจาคทั้งสิ้น  204,139.- บาท