สพม.39 ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562)

เมื่อเร็วๆนี้ นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ประธานประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจใน กฎ ระเบียบ และแนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนเงินเดือนฯและเลื่อนขั้นค่าจ้างฯ ที่ถูกต้อง ตลอดจนแนะเทคนิควิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้การเลื่อนเงินเดือนฯและเลื่อนขั้นค่าจ้างฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดณ ห้องประชุมพุทธนเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39