สพม.19 สร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นายไพโรจน์ พรมสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตนและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัด จำนวนกว่า 150 คน จัดกิจกรรมโครงการ สร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ไปศึกษาดูงานโรงงานน้ำตาลเอราวัณ หนองบัวลำภู และศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

เพื่อสร้างจิตสำนึกขยายองค์ความรู้ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาตามแนวศาสตร์พระราชาสู่การนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อให้สถานศึกษามีวินัยและจิตสำนึกที่ดีในการเลือกผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่โรงเรียนสังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อสนับสนุนความรู้ ความเข้าใจ เชื่อมต่อเครือข่ายเตรียมความพร้อมโรงเรียนและชุมชนบริเวณใกล้โรงงานอุตสาหกรรมที่จะได้รับการพัฒนาเป็นเมืองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษา มีระบบการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธีและมีความยั่งยืน และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัด เป็นโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)

……………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากนางธิดาพร ศรีสุพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพม.19

คลิกชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=2994674007225992