สมาคมศิษย์เก่าปากชมวิทยา สพม.19 มอบรถรับส่งน้องเรียน (มีคลิป)

https://www.youtube.com/watch?v=30eeXjMkV4E&feature=youtu.be

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ที่โรงเรียนปากชมวิทยา นายกมล เสนานุช นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปากชมวิทยา อ.ปากชม จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 และคณะมอบรถบรรทุก 6 ล้อ ตามโครงการ “รถรับส่งน้องเรียน” โดยมีว่าที่ ร.ต.อดุลย์ สุชัยราช ผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและนักเรียน ร่วมกันรับมอบ