สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติที่แทนนักการฯ

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางสาววิภาพร ยงเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นวิทยากรอบรม และมี ลูกจ้างประจำ จำนวน 124 คน และลูกจ้างชั่วคราวที่ปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง จำนวน 90 คน เข้ารับการอบรม ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบสิทธิประโยชน์พึ่งได้ของลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานในด้านอาคารสถานที่ของสถานศึกษาต่อไป พร้อมนี้ ชมรมลูกจ้างประจำ ได้แสดงมุทิตาจิตกับลูกจ้างประจำที่จะเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 ในครั้งนี้ด้วย