สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พิธีรับมอบศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานรับมอบศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป ณ โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนตำบล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และชุมชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และชุมชน บริจาคเพื่อสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูป มูลค่า จำนวน 180,000 บาท เพื่อเป็นที่สักการะกราบไหว้ของนักเรียนและบุคคลทั่วไป