สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2(1 ต.ค.62)

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมชี้แจง และมี ประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล 43 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวทางการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ ให้กับกลุ่มโรงเรียนตำบลได้ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้สถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป