ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๖๒ “ร้อยรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา” ให้แก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำในสังกัด จำนวน ๑๗๒ คน เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบเกียรติบัตรแด่ผู้เกษียณอายุราชการ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ จุดเทียนชัย ณ ยอดบายศรีสู่ขวัญ และมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงจากของนักเรียนจากโรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ โรงเรียนรวมมิตรวิทยา โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ (ไตรคามสิทธิศิลป์) และโรงเรียนบ้านหลักเขต พร้อมนี้ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผู้แทนสุภาพบุรุษ และนางไพจันทร์ มันไร่ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย กล่าวขอบคุณแขกผู้มาร่วมงาน