สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  และคณะ  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านแป้นพิทยา  โดยคณะครูให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ ได้ตรวจติดตามผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตามนโยบายของ สพฐ และศึกษาธิการ อีกทั้งชื่นชมคณะครูที่ร่วมกันจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีประสบผลสำเร็จบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อีกทั้งเยี่ยมชมโรงเรียนกิจกรรมธนาคารโรงเรียนอีกด้วย

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ประสิทธิ์ ธรรมใจ
พนักงานขับรถ สพม.35/ภาพ