สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกิจกรรม ผู้ว่าฯ นำพาทำบุญวันธรรมสวนะ ประจำปี ๒๕๖๒

เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย กลุ่มอำนวยการ นางกัญญา ศิริวิโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ และบุคลากร ได้เป็นผู้แทนหน่วยงานร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ นำพาทำบุญวันธรรมสวนะ” ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดตลาดชัย ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการ หน่วยงานมีส่วนร่วมทำบุญตักบาตรในวันพระ ช่วงเวลาเข้าพรรษา และร่วมให้การอุปถัมภ์พระพุทธศาสนา สร้างทัศนคติ รวมถึงสร้างความสามัคคีของประชาชน โดยมี นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีฯ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  สถานศึกษา และชุมชน ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก