สพป.ระนอง ประชุมการตรวจเยี่ยม สพท./สถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 6

วันที่ 13 กันยายน 2562 นางสุทธิรา หงษ์เจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมการตรวจเยี่ยม สพท./สถานศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 6 ของนายวิพล นาคพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 6 ระยะ 4 เดือน (กันยายน 2562) ณ ห้องประชุมปะการัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง