เยาวชนดีเด่น จังหวัดลำพูน

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 นายอาทิตย์ เชวงพิมาน นักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนบ้านแม่เทยได้เข้ารับโล่เยาวชนดีเด่น จังหวัดลำพูน จากนายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมฮอมบุญ อบจ.ลำพูน พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้แสดงความยินดี , ให้โอวาท และมอบทุนการศึกษาให้กับนายอาทิตย์ เชวงพิมาน เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนได้กระทำความดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนรุ่นหลัง พร้อมทั้งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการทำความดีและได้ตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเอง และพัฒนาตนเองให้เป็นกำลังของชาติสืบไป