สพป.ชลบุรี เขต ๓ : ประเมินห้องเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒  คณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบด้วย นายทวี สุกแก้ว คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. นางณัฐนิช  เขียวพอ, นางมุกดา  อามาลีนา และนางสาวกฤติญา  อาจวิชัย ศึกษานิเทศก์ สพป.ชลบุรี เขต ๓ ร่วมประเมินห้องเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบห้องเรียนคุณภาพ (Classroom Managment) ณ โรงเรียนอนุบาลบางละมุง, โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย, โรงเรียนวัดโป่ง, โรงเรียนวัดสุทธาวาส และโรงเรียนบ้านทุ่งคา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี   https://www.facebook.com/3chonburi3