สพป.ชลบุรีเขต ๓ : เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

วันจันทร์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ สพป.ชลบุรี เขต ๓ นำโดยนายศิวะ  ทาทรายรองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และบุคลากรครูที่มาร่วมอบรม ระบบ Offline ได้ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ รวมทั้งกล่าวคำปฏิญาณในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในโอกาสนี้ นายศิวะ  ทาทรายรองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ได้ให้โอวาทแก่บุคลากร และบุคลากรครูในสังกัด  ณ สนามหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓   https://www.facebook.com/3chonburi3