สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่สันวิทยา

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่สันวิทยา   เพื่อติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายเจนวิทย์ เลิศหิรัญปริยกร ผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับ ขอชื่อชมคณะครูที่ร่วมจัดการเรียนการสอนจนผลสัมฤทธิ์นักเรียนสูงขึ้น นอกจากนั้น ขอความร่วมมือคณะครูทุกท่านกวดขันด้านอาคารสถานที่ โดยเฉพาะเรื่องเวรยามในช่วงปิดภาคการศึกษา ตลอดรวมถึงเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปี 2562 ให้เป็นกรณีพิเศษด้วย

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
ณรงค์ ศรีตาบุตร
พนักงานขับรถ สพม.35/ภาพ