กลุ่มลำปลายมาศ ๑ และ ๒ เพิ่มขีดความสามารถการยกระดับคุณภาพห้องเรียน โดยใช้ PLC , LS

กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑ และ ๒ ประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการยกระดับคุณภาพห้องเรียนโดยใช้ชุมชุมแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการศึกษาห้องเรียน (LS) โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถยกระดับคุณภาพห้องเรียนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และการศึกษาห้องเรียน (LS) โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๑ และ ๒ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มโรงเรียน ให้เกิดความร่วมมือในการเสริมสร้างและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเพิ่มขีดความสามารถการยกระดับคุณภาพห้องเรียนโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  การศึกษาห้องเรียน (LS) และการออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้ CO-5STEPs วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายประหยัด วรงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ และคณะ