สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง ทำบุญผ้าป่าสามัคคี

วันที่ 17  กันยายน 2562  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเมือง นำโดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  พร้อมด้วยนายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  /บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา/กลุ่มกฎหมายและคดี /คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู /บุคลากรทางการศึกษาทุกโรงเรียนในอ.เมืองชัยภูมิ  และชุมชน  ร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีถวาย ณ วัดเพชรพิบูลย์ บ้านนางเม้ง อ.เมืองชัยภูมิ  ด้วยจำนวนเงินบริจาคทั้งสิ้น   153,999.- บาท