สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 สรุปงบปี 2562และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ปี 2563

^^^^วันนี้  เวลา 09.00 น.    ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ   ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ  เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   ณ  ห้องประชุมพิชชาพร เฮ้าส์  ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน  ++สมจิตร  พุทธวงษ์  ภาพ//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++

ธีรธิดา พรหมมาแบน