สพป.ระยอง เขต ๒ ต้อนรับผู้ตรวจราชการและรายงานผลการดำเนินงาน

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ให้การต้อนรับ นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ ๘ ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง และวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ของ สพป.ระยอง เขต ๒ ต่อผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง