สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี พัฒนาวัด พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล

วันที่  20  กันยายน 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นำคณะบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ครู /บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอบ้านเขว้า ร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนาวัด พัฒนาจิต เพื่อชีวิตที่สมดุล ปี 2562”  ทำบุญผ้าป่าสามัคคีทอดถวาย ณ วัดบ้านหนองกระทุ่ม อ.บ้านเขว้า  ด้วยจำนวนเงินบริจาคทั้งสิ้น   222,999.- บาท