สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ๑๖ อัตรา

เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จำนวน ๑๓๗ อัตรา (สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๖ อัตรา)  โดยจะรับสมัครในวันจันทร์ที่      ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. และจะประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกภายในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เว็บไซต์ http://brmpeo.moe.go.th