สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2562

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ที่จังหวัดสุโขทัย ต่อไป ณ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน และเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่ครู นักเรียนและกรรมการที่เข้าร่วมการแข่งขัน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562

นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กล่าวว่า ได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา โรงเรียนสันมหาพน โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล โรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร) เทศบาลเมืองแกน และโรงเรียนแม่แตง มีนักเรียนเขาร่วมแข่งขันกิจกรรม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม) จำนวนทั้งสิ้น 127 กิจกรรมหลัก (แบ่งตามช่วงชั้น)จำนวนทีมเข้าแข่งขัน 1,831 ทีม จำนวนนักเรียน 3,781 คน ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการสถานศึกษา

จากนั้น นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้มอบเกียรติบัตร ผู้สนับสนุนสถานที่, งบประมาณ และอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน ได้แก่      1. โรงเรียนสันป่าสักวิทยา 2. โรงเรียนสันมหาพนวิทยา 3. โรงเรียนร่ำเปิงวิทยา 4. โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล         5. โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) 6. โรงเรียนแม่แตง 7. เทศบาลเมืองแกนพัฒนา 8. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด 9. สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษา จำกัด 10.เทศบาลตำบลสันมหาพน และเยี่ยมชมให้กำลังใจแก่ครู นักเรียนและกรรมการที่เข้าร่วมการแข่งขัน