สพป.เลย เขต ๒ ส่งมอบกุญแจและรถยนต์เพื่อใช้ในภารกิจรับส่งนักเรียน

วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙๐๐ น.  ที่บริเวณหน้ามุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ได้มอบกุญแจและรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กต ๔๗๘๖ เลย ให้แก่โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย  เพื่อใช้ในภารกิจรับส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ตำบลเลยวังไสย์ทั้ง ๘ หมู่บ้าน ที่เข้าเรียนต่อโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  รถยนต์คันดังกล่าวได้รับบริจาคจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งพระเดชพระคุณพระเทพญาณ-วิศิษฏ์  (ชัยทวี  คุตฺตจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปทุมวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร และอดีตประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต ๒ (กพท.) ได้เมตตาประสานงานให้  โดยนายธีรนาถ  ธัมมนทีธนัฌชานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเลยวังไสย์  เป็นผู้รับมอบกุญแจและรถยนต์  มีประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหอหลวง  ครู นักเรียน และบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ร่วมเป็นสักขีพยานการรับมอบครั้งนี้