สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562

วันที่  24 กันยายน 2562  สพป.ชัยภูมิ เขต 1 โดยนายธนชน มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะกรรมการฯ จัดการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562  “สายใยรักและผูกพัน สู่ผลงานที่สร้างสรรค์ 62”ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างประจำ  ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2562  รวม 157 คน (ข้าราชการฯ 156 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน)  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  โดยมีนายกรกต  ธำรงวงศ์สวัสดิ์  รอง ผวจ.ชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีฯและมอบประกาศเกียรติคุณบัตรให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงถึงคุณงามความดีที่ปรากฏแก่มหาชนทั่วไป