สพป.ชัยนาท ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติการจัดสรรค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

วันที่ 6 พ.ย.61 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมคณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นค่าตอบแทนจ้างอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ตามแนวทางการพิจารณาจัดสรรฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แก่ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ซึ่งได้รับการจัดจ้างเดิมในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สพป.ชัยนาท ได้รับการจัดสรรรวมทั้งสิ้น 28 อัตรา ระยะเวลาจ้าง 10 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.61 – 30 ก.ย.62 (ยกเว้นเดือน เม.ย.62)