สพม.35 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโป่งหลวงรัชมังคลาภิเษก

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ตรวจติดตามการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเงรียนโป่งหลวงรัชมังคลาภิเษก   โดยมีคณะครูให้การต้อนรับ อีกทั้งเป็นประธานแสดงมุฑิตาจิตแด่คณะครูเกษียณอายุราชการ พร้อมชื่นชมและให้กำลังใจคณะครูทุกคนร่วมกันจัดการเรียนการสอน จนคุณภาพการเรียนของนักเรียนบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขอให้คณะครูร่วมกันวางแผนจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET , อีกทั้งขอความร่วมมือเรื่องการรักษาเวรยาม, ขอความร่วมมือเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ประสิทธิ์ ธรรมใจ

พนักงานขับรถ สพม.35