รร.ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จ.แม่ฮ่องสอน รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

วันที่ 26 กันยายน 2562 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ขนาดเล็ก) ประกอบด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 , นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ, นายนิมิตร ไทยดำรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และนายจงภพ ชูประทีป ผู้ทรงคุณวุฒิเข้าประเมินโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นางกัญญา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน