++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 MOU เชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ++

^^^วันนี้   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 กับอาชีวศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน   เพื่อเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา โดยนายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ  นายกสภาสถาบันอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 1  นายศรียนต์ สาริกานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียงและนายชูเกียรติ สายปัญญา  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน++ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.ปุรเชษฐ์  มธุรส  ผอ.โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน++

ธีรธิดา พรหมมาแบน