สพป.นครราชสีมา เขต 2 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะ และการจัดการสิ่งแวดล้อม สพท.แบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาสู่การเป็น สำนักงานเขตพื้นที่สีเขียว (Green Office)ในปี 2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายนิติธร ทองภูบาล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 (ปฏิบัติราชการแทน) พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการและลูกจ้าง ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการขยะ และการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการของ สพป.นครราชสีมา เขต 2 เพื่อพัฒนาสู่การเป็น สำนักงานเขตพื้นที่สีเขียว (Green Office)ในปี 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายมีลาภ เทศทอง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 นครราชสีมา เป็นวิทยากร ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรีฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2

 

sukhum pimpasalee