ผอ.สพม.39 ลงพืนที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมมอบแนวทางการบริหารจัดการศึกษา เพื่อนำไปขับเคลื่อนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และพบปะพูดคุยกับนักเรียน