อนุบาลสระบุรีร่วมเวทีศักยภาพมาตรฐานสากล

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี  รองฯ ธีรนุช ผาสุข พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรี และนักเรียนเข้าร่วมงาน “เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3” ภายในงาน มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรโรงเรียนที่ผ่านการประเมินระดับ OBECQA โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ในสังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 ขึ้นรับรางวัลดังกล่าว โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานผู้มอบโล่และเกียรติบัตร และเสวนาภายใต้หัวข้อเรื่องศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล และภายในงานโรงเรียนอนุบาลสระบุรีได้ออกซุ้มนิทรรศการโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก และได้รับคำชื่นชมจาก (รมว.ศธ.) โดยมีนักเรียน ด.ญ.ธัญญรัตน์ แซ่ล้อ และ ด.ช.รุจ แก่นเพิ่ม เป็นผู้นำเสนอซุ้มนิทรรศการของโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ภายใต้การควบคุมจากคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลสระบุรี สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1

pasuta susadapong