ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อเตรียมรับการเสด็จฯ

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงร่วมการแข่งขันวิ่ง  The West Wind Trail ณ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งทรงพระราชทานอุปกรณ์กีฬา (ลูกฟุตบอล) และสิ่งของพระราชทานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จำนวน 15 แห่ง และโรงเรียนปายวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน