สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 43/2561

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น.ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้วยการนำเสนอนโยบายสู่การปฏิบัติในรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. ประจำวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 43/2561 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพช เลขาธิการ กพฐ. ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39