ร.ร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ HACKATHON 2019 (มีคลิป)

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Thailand – Japan Game Programming HACKATHON 2019 กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ทั้ง 12 โรงเรียนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2562 เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมครู-นักเรียน และเฟ้นหาตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562

นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กล่าวว่า การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Thailand – Japan Game Programming HACKATHON 2019 เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ทั้ง 12 โรงเรียนทั่วประเทศ และได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) สถาบัน KOSEN โดยคำว่า HACKATHON เกิดจากการรวมกันของคำว่า เฮกเกอร์ (Hacker) + มาราธอน (Marathon) คือเป็นการเขียนโปรแกรมและพัฒนาซอฟต์แวร์ตามโจทย์ที่ได้รับ ในเวลาที่กำหนดประมาณ 2 – 3 วัน โดยไม่มีการหยุดพัก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานักเรียนและครูให้มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรมและพัฒนาซอฟต์แวร์ การทำงานเป็นทีม และเป็นการคัดเลือกตัวแทนทีมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับนานาชาติ ที่ ประเทศญี่ปุ่น ต่อไป