สพป.ตาก เขต 1 จัดแข่งกีฬากลุ่ม เชื่อมความสัมพันธ์

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนกลุ่มโรงเรียนอาทิตย์อุทัย  ” กีฬาอาทิย์อุทัยเกมส์ ครั้งที่ 13 ” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 จัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” และโรงเรียนชุมชนวัดสันป่าลาน มีโรงเรียนในเขตอำเภอบ้านตากส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และก่อให้เกิดสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน.