สพป.ตรัง เขต 1 จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันนี้เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์  วรรณนุช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับภาคใต้  และได้มอบเกียรติแก่สถานศึกษาที่สนับสนุนสถานที่สำหรับการจัดการแข่งขันฯ , สถานศึกษาที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ  โดยนายจรรยา  ส่งศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนวิเศษกล่าวรายงาน ณ โรงเรียนวัดควนวิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง