สพป.ระยอง เขต ๒ จัดแข่งขันศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ มอบหมาย นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยเริ่มจัดการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยกลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) เป็นเจ้าภาพ จัดแข่งขัน ณ โรงเรียนวัดหนองกันเกรา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง, วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายอริยมงคลเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันที่ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก, วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายแกลงบูรพาและเครือข่ายเขาชะเมา เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันที่ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา และที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา, วันที่ ๙-๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายสุนทรภู่เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันที่โรงเรียนบ้านสองสลึง, วันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายกรมหลวงชุมพรเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันที่โรงเรียนชุมชนวัดตะคียนงามและโรงเรียนสมมติเทพ, วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายวังจันทร์เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันที่ โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยมและวัดพลงตาเอี่ยม, วันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันที่ โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงามและโรงเรียนชำนาญฯ  เพื่อคัดเลือกนักเรียนไปแข่งขันในระดับภาค ต่อไป