นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลรองชนะเลิศ สืบสานวรรณกรรมอินทัช

#สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศรัญญา ชัยวงค์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากผลงาน 1,200 ทั่วประเทศ ตามโครงการจินตนาการสืบสานวรรณกรรมอินทัช ปีที่ 13 หัวข้อ “บ้าน วัด โรงเรียน ความผูกพันของสังคมไทย” โดย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 โดยมีนายคณณัฎฐ์ นิธิณัฐนนท์ เป็นครูที่ปรึกษา