ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพญาแล “พญาแลเกมส์”

ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพญาแล  สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพญาแล ประจำปี 2562 “พญาแลเกมส์”ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ  เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดทักษะทางการกีฬาปลูกฝังเยาวชนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างำกลยาเสพติด  อีกทั้งเพื่อสร้างสมานฉันท์และสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมีนายธนชน มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดฯ