สพป.ระนอง เปิดงาน “ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ” ประจำปี 2562

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ดำเนินการจัดงาน ตลาดนัดวิชาการ สะพานเชื่อมโยง สู่โลกอาชีพ ประจำปี 2562 โดยมีนายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาาระนอง กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ครู นักเรียนโรงเรียนในสังกัด ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการอาชีพและชมนิทรรศการผลงานของโรงเรียนในสังกัด สพป.ระนองและหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น วิทยาลัยเทคนิคระนอง วิทยาลัยชุมชนระนอง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาระนอง กศน.กระบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองระนอง เป็นต้น