พิธีปิดการประชุมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2561

นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.เป็นประธานมอบโล่รางวัลและเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนต้นแบบพร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีปิดการประชุมโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ประจำปี 2561 โดยมี นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร