สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร

      วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านคอนสาร นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร โดยมี นายประกาศิต ปลั่งกลาง ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอคอนสาร กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ในอำเภอคอนสาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ทั้งนี้ เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่  4-5 พฤศจิกายน 2562