สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน อ.เกษตรสมบูรณ์

       วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเกษตรศิลปวิทยา นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562 ระดับศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ โดยมี นายวิจิตร นารอง ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ กล่าวรายงาน และมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ในอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในกิจกรรมต่างๆ เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 ต่อไป