สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ประจำปี 2562 

วันที่ 11 ตุลาคม 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เปิดการประชุมสัมมนาโครงการ “เสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการและพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ  สังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ประจำปี 2562” ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  โดยมี    นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดประชุมฯ ครั้งนี้  เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งลูกจ้างประจำ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ  จำนวน  82 คน และมีทีมบริหาร สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดฯ