โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ

#สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษา ในการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 18 ประเภทแม่นยำ โดยมี 1. นางสาวนิชรินทร์ แซ่จื่อ 2. นายอนุรักษ์ ละซี 3. นายสตินา นาจู้ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ควบคุมทีมโดยครูฐิติคมภ์ เขนย และครูภาณพงศ์ สาคำ จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ( อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562