นักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดศิลปกรรมเยาวชน โครงการไฟ-ฟ้า

#สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกชกร โชคชัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/3 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นสองปีซ้อน ในการประกวดศิลปกรรมเยาวชน โครงการไฟ-ฟ้า โดยธนาคารTMB ครั้งที่ 4 : FAI-FAH Art Contest 2019
และได้รับ #รางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นางสาวไปรยา หมอกคำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ในหัวข้อ “เด็กธรรมดาคือสิ่งสวยงาม” เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562