สพป ชบ ๓ : ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย (ไฟไห้มบ้าน)

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต ๓ ได้ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ นางสุวิชญา ดลตรี บุคลากรครูสังกัดโรงเรียนบ้านอำเภอ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งประสบอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน ซึ่งจากเหตุกราณ์ในครั้งนี้ ทำให้ต้องสูญเสียบุคคลในครอบครัว (สามี) เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านอำเภอ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

ในโอกาสนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ขอแสดงความเสียใจ แก่ นางสุวิชญา ดลตรี และครอบครัว เป็นอย่างยิ่ง

http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/main.html