สพป.ตาก เขต 1 อบรมจิตอาสา และทำกิจกรรมทำความสะอาด

นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล ผอ.สพป.ตาก เขต 1 จัดอบรมจิตอาสาให้กับบุคลากรในสำนักงาน และทำกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ อาคารแม่ 80  สพป.ตาก เขต 1 เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนเข้าใจถึงสัญลักษณ์ของจิตอาสา ที่ใช้หมวกสีฟ้า ผ้าพันคอสีเหลือง และให้จิตอาสาทุกคนเข้าใจถึงประเภทของจิตอาสา หน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อที่จะสามารถนำพาความเจริญมาสู่สังคม และประเทศชาติได้อย่างมั่นคง หลังจากนั้น ผอ.สพป.ตาก เขต 1 ได้นำบุคลากรทางการศึกษา ทำกิจกรรมทำความสะอาดรอบๆบริเวณสำนักงาน เพื่อปลูกฝังหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดี โดยเริ่มต้นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 เพื่อเป็นแบบอย่าง เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ ดังที่สังคมต้องการต่อไป.