โรงเรียนลำปางกัลยาณี สพม.35 ชนะเลิศเหรียญทอง สาธารณรัฐประชาชนจีน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 โรงเรียนลำปางกัลยาณี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ชุดทีมโครงงานวิจัยคณิตศาสตร์บูรณาการประยุกต์ Mathematics-Robotic Machine ประกอบด้วยนักเรียนคือ นายจักรภัทร คำนารักษ์ นายวัชระ ศรีวิชัย นางสาวเบญจรัตน์ บุญเหล็ก และนายณภัทร ชัยเนตร โรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขันในระดับนานาชาติ The 7th Macao International Innovation and Invention Expo (MIIEX) 2019 วันที่ 10-13 ตุลาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยมีนายนิรันดร หมื่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี เป็นผู้อำนวยการการแข่งขัน และมีนายบรรเจิด สระปัญญา คูรูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม ได้รับรางวัล เหรียญทอง และ 3 รางวัล Special Awards จาก Shanghai Association of Inventions(เซี่ยงไฮ้, สาธารณรัฐประชาชนจีน) Kingdom of Cambodia – Norton University (กัมพูชา) และ With the Complement of S.D.B. Ng Siu Mui (ฮ่องกง) ทำให้ได้รับสิทธิ์ในการเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับนานาชาติในปี 2020

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน