สพป.นราธิวาส เขต 3 ถอดบทเรียน การนำหลักสูตรต้านทุจริตสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

>>>>>>วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 9:00น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายนิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน การนำหลักสูตรต้านทุจริตสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา โดยมีผู้อำนวยการ โรงเรียนมะรือโบออกฯ เป็นวิทยากร มีผู้บริหารสถานศึกษาและครูโรงเรียนในสังกัด 75 โรงเรียน ร่วมถอดบทเรียนในครั้งนี้ 150คน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3